Privacyverklaring Horsefidence d.d. 15 aug 2018

Horsefidence is een handelsnaam van Verbindend Ondernemen (kvk: 51828006) en
Kunstencentrum BV (kvk: 17135625)
Heiblomsedijk 11
5258 TT, Berlicum
www.verbindendondernemen.nl
www.horsefidence.nl

Toelichting op deze verklaring
Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u met ons deelt veilig bij ons zijn en dat we zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Op grond van de privacywet is Horsefidence verplicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Horsefidence worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we met uw gegevens omgaan en wat we ermee doen.

Gebruik persoonsgegevens
Horsefidence verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Horsefidence, de website van Horsefidence bezoekt, uw zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of per mail of telefoon contact met ons opneemt. Horsefidence verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Horsefidence sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

Contactformulier
Op onze site treft u een contact formulier aan. Wij vragen u dan uw naam en e-mail adres achter te laten. In het open veld kunt u een vraag stellen of een onderwerp aankaarten. Wij nemen naar aanleiding van uw bericht contact met u op. We bewaren deze gegevens zolang als nodig is voor onze dienstverlening.

Nieuwsbrief
U kunt zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze diensten en diensten van onze samenwerkingspartners. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen; iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. U e-mail adres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement weer opzegt.

Cookies of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies, zoals van Google Analytics, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw browser verwijderen. Het privacy beleid van Google Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=ZZ

Delen van persoonsgegevens met derden
Horsefidence verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Horsefidence organisatie, tenzij;

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Horsefidence met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Beveiliging, plichten, geheimhouding en bewaartermijn

 • Horsefidence verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement;
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Horsefidence worden ingezien;
 • De beveiling van persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang bestaat uit:
  • Een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
  • De medewerkers van Horsefidence hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Horsefidence verstrekte persoonsgegevens;
  • Horsefidence heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor een goede administratie. We hanteren een termijn van 3 jaar na de laatste aankoop/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan andere bewaartermijnen voorschrijven. Als dat zo is zal Horsefidence zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestremming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Horsefidence. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@horsefidence.nl

Voor wat betreft uw verzoek tot inzage, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken.

Klachten
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@horsefidence.nl en probeert Horsefidence er samen met u uit te komen. Als dat niet lukt dan kunt u terecht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig via onze website regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze verklaring dan kunt u contact met ons opnemen via info@horsefidence.nl
Horsefidence, 14 augustus 2018