Veel ondernemers die ik spreek willen meer innovatie in hun bedrijf en verlangen van hun medewerkers meer initiatief en ondernemerschap. Vaak krijg ik dan ook de vraag: Kan je ons helpen om een innovatieve bedrijfscultuur te creëren? Maar wat is dat nou eigenlijk, een innovatieve bedrijfscultuur? En hoe doe je dat dan?

Gelukkig heb ik de afgelopen jaren veel bedrijven mogen begeleiden en daarmee een kijkje in de keuken mogen nemen. Een aantal ondernemers hebben mij laten zien dat het ook anders kan. Je weet wel, van die bedrijven waar een soort flow is. Je komt binnen en je voelt het, het bruist er, er is bevlogenheid, passie en energie. Er worden moeiteloos nieuwe innovatieprojecten gestart en er worden succesvolle innovaties op de markt gebracht. Op een maatschappelijk verantwoorde manier en dat alles naast het succesvol runnen van een groeiende dagelijkse business.

Laatst was ik op bezoek bij Hutten. Dit bedrijf vind ik een schitterend voorbeeld van een bedrijf waar flow is. Het bedrijf realiseert in een dalende markt nog steeds forse groeipercentages. Maar dat niet alleen. Er worden nieuwe markten aangeboord en enkele tientallen innovatieprojecten gedraaid waarbij maatschappelijke relevantie hoog in het vaandel staat.

Wat is het geheim van deze organisatie? Geluk! Dat is de kern van Bob Hutten’s filosofie. Hutten staat voor amplitief leiderschap, dit wil zeggen dat we er alles aan doen om onze samenwerkers, onze opdrachtgevers, leveranciers en de maatschappij in zijn of haar kracht te zetten. Dit lukt alleen als je buitengewoon geïnteresseerd bent in de ander, kwetsbaar kunt zijn en bondgenoot wil zijn in zijn of haar weg naar geluk, aldus Bob Hutten. Geluk en van betekenis zijn, staan in deze organisatie centraal. (Zie ook de corporate video.) De mensen van Hutten vragen zich steeds af -bij alles wat ze doen (of maken)- of ze echt iets bijdragen aan het welzijn en het geluk van andere mensen.

De kern van een innovatieve bedrijfscultuur ligt voor mij in het inspireren en motiveren van alle medewerkers en in het creëren van optimale betrokkenheid bij de organisatie en het werk dat ze doen. Bedrijven met een innovatieve flow hebben de volgende aspecten gemeen:

  • Ze dragen duidelijk uit waarom ze iets doen en dienen een hoger doel.
  • Ze streven naar gelukkige medewerkers en klanten.
  • Er is een hoge mate van vertrouwen in elkaar.
  • Er is een hoge mate van samenwerking op basis van persoonlijke talenten.
  • De waarom-factor

Als je wilt weten wat ik met de waarom-factor bedoel, bekijk dan eens het filmpjevan Simon Sinek. Sinek’s Golden Circle model gaat uit van drie niveaus waarop organisaties opereren: wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. Waarom ben je als organisatie op deze wereld?

Organisaties die de waarom-vraag als uitgangspunt nemen en deze met zijn allen authentiek doorleven (zoals Hutten en bijvoorbeeld Apple) zijn succesvoller en innovatiever. Het waarom van de organisatie vormt een continue bron van inspiratie voor haar medewerkers.

De geluksfactor

Mij valt steeds weer op dat in veel innovatieve bedrijven het waarom en het geluk van medewerkers veel aandacht krijgt. Ook in de managementliteratuur bestaat in toenemende mate aandacht voor geluk in het bedrijfsleven. Gelukkige mensen en organisaties zijn productiever, hebben minder ziekteverzuim en een lager personeelsverloop. Zingeving, en met name het hebben van een persoonlijke missie, draagt bij aan dit geluk en geluksgevoel. Het gevoel dat je vanuit je passie kunt werken en zo een bijdrage levert aan jezelf én aan iets wat groter is dan jijzelf. Gelukkige mensen stralen en ze trekken andere mensen aan die graag met je willen werken of zaken met je willen doen. Zij weten nieuwe ideeën met zoveel passie uit te dragen en na te streven, dat meer innovaties slagen. In toenemende mate zien we dat de geluksfactor in bedrijven aandacht krijgt. Guy van Liemt van Ehere Erasmus Happiness Research Organisation schreef over deze geluksfactor het inspirerende boek Geluk als economische groeikracht of bekijk de TedX speech van Nic Marks van Happiness Works.

De vertrouwensfactor

Wat mij verder opvalt bij bedrijven in een innovatieve flow, is het diepe vertrouwen dat deze ondernemers hebben in hun mensen. Vertrouwen is voor velen nog altijd ontastbaar, soft en een sociale waarde. Maar volgens leiderschapsgoeroe Stephen Covey is vertrouwen een keihard economisch meetbaar managementinstrument. Covey introduceert vertrouwen als succesfactor voor ondernemen. Met vele voorbeelden geeft hij aan dat een groter vertrouwen de kosten vermindert en de snelheid van het werkproces en daarmee het innovatieproces verhoogt. Hij maakt bij zijn analyses gebruik van vijf cirkels van vertrouwen. Deze cirkels werken van binnen naar buiten: het begint bij vertrouwen in jezelf, gevolgd door relatievertrouwen, organisatievertrouwen, marktvertrouwen en tot slot maatschappelijk vertrouwen. In bijna geen enkele markt is innovatie zonder samenwerking meer mogelijk. Vertrouwen is daarom essentieel bij het creëren van een innovatieve flow.

De samenwerkingsfactor

Écht gelukkig innoveren hangt af van synergie. Verschillende invalshoeken of ideeën op zo’n manier bij elkaar brengen dat er iets waardevols nieuw ontstaat. Synergie vereist diversiteit. Mensen die dingen verschillend zien kunnen synergie creëren. Innovatieve bedrijven organiseren zichzelf veelal opzettelijk in teams van mensen met sterk uiteenlopende kwaliteiten. Covey heeft het dan over een complementair team, een team waarbij kwaliteiten productief en zwakheden irrelevant worden gemaakt.

Het brengt mij geluk om ondernemers te helpen een innovatieve flow te creëren. Om de onderneming met zijn medewerkers zingeving te laten ontdekken, complementaire teams te organiseren en teams met en uit vertrouwen te leren werken, zodat de ondernemers meer geluk hebben met innovaties en de medewerkers simpelweg meer gelukkig zijn in hun werk en leven.

Hoeveel geluk heb jij met innoveren binnen jouw bedrijf?