Sinds januari 2017 is Horsefidence a qualified member of the International Association of Horse Assisted Education (EAHAE). Daarmee is Horsefidence gecertificeerd voor het geven van de training The Art of Leadership, a corporate approach.

Dit is een krachtige eendaagse training die deelnemers in staat stelt om hun leiderschap te ervaren en vooral de effecten van non-verbaal gedrag. Wist je dat onze communicatie voor meer dan 90% non verbaal is?

De in Duitsland daarvoor ontwikkelde business training “The Art of Leadership, The Corporate Approach”, geniet inmiddels wereldwijd bekendheid. Leiderschap gaat hierbij over het leiden in het hier en nu, maar tevens over het ontwikkelen van een visie op de eigen groei in leiderschap. De programmatische aanpak wordt al jaren internationaal gevolgd, is bewezen opbouwend en verbindend voor individu en team, methodologisch verantwoord en beslist veilig. Deze unieke trainings-dag met paarden levert een bijzondere beleving en blijvende ervaring op, wanneer je het inzicht wilt verdiepen in je eigen leiderschap/communicatie en in dat van uw team. De paarden worden hierbij gebruikt als co-trainer, als metafoor en als katalysator voor de ontwikkelprocessen van individu, team en organisatie. U gaat na de beleving van “The Art of Leadership” meer bewust en anders om met uw eigen leiderschap.