EENDAAGSE OF MEERDAAGSE JUMPTRAINING

Moderne management-inzichten zijn unaniem over de grote kracht van zelforganisatie. Steeds meer hedendaagse leiders hebben de visie en het zelfvertrouwen om hun mensen te vertrouwen met het oplossen van problemen en het verbeteren van de organisatie. De JUMP Movement methodiek is een eenvoudige, laagdrempelige en concrete verandermethode die individuen binnen organisaties rondom een collectief doel in beweging brengt. Een JUMP sessie gaat uit van de intrinsieke motivatie van het individu en de drang tot beweging.

Het dagprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bepalen collectief doel voorafgaand aan de JUMP met paarden dag in samenspraak met de opdrachtgever
  • Spiegelsessie met het paard individueel of in teamverband
  • Lunch
  • Jump sessie met het team.

Tijdens de JUMP met paarden beginnen we met een spiegelsessie met de paarden. Hierbij worden de deelnemers geconfronteerd met het paard en fungeert het paard als spiegel voor de deelnemers. Hierdoor wordt inzichtelijk waar de deelnemers tegen aan lopen, en wat ze tegenhoudt om in beweging te komen.Vanuit de spiegelsessie maken we in gezamenlijkheid met het team de doorvertaling naar de praktijk. We voeren aan de hand van 7 stappen een gesprek met alle deelnemers waarbij de deelnemers gestimuleerd worden om uit te spreken welke stappen (jumps) ze zelf gaan nemen. De 7 stappen zijn dusdanig opgebouwd dat ieder individu zowel inzichten vanuit de groep als vanuit zichzelf krijgt. Door het gezamenlijk uitspreken van voornemens over de beweging die men wil maken wordt de intrinsieke motivatie van de deelnemers gestimuleerd.

De eendaagse brengt de deelnemers in beweging met een eerste concrete stap in de richting van het collectieve doel. Wil je een grotere verandering creëren in je organisatie dan is het  mogelijk om deze één-daagse uit te breiden met meerdere Jump sessies, digitale ondersteuning in verband met verdere borging van de gedragsverandering of een training waarbij eigen mensen uit de organisatie worden opgeleid volgens het JUMP Movement principe.
De training is voor teams die rond een collectief doel in beweging willen komen. Een Jump sessie is voor teams die vanuit intrinsieke motivatie en het principe van zelfsturing een volgende stap willen maken. Een Jump Movement programma is in te zetten bij alle veel voorkomende organisatievraagstukken.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Onderwerp

Bericht


WAT ONZE KLANTEN ZEGGEN

“Een eye-opener voor ons als team, je kunt goed zien wat jouw gedrag bij anderen teweeg brengt”
Maarten Schellekens, Manager, Foodsquad/Hutten

MAATWERK

Onze begeleiding gaat altijd uit van de bron: Uzelf. Met al uw krachten en echtheid. Aangezien geen enkel bedrijf of persoon hetzelfde is, geldt dat ook voor de vorm van onze trajecten. Staar je dus niet blind op optie A of optie B. Het alfabet heeft 26 letters en voor jou voegen we er gerust nog een 27e aan toe. Horsefidence biedt maatwerk. Dit maatwerk is afgestemd op uw organisatie en uw vraagstukken.
 

MAAK EEN AFSPRAAK